Konference domácí zdravotní péče
25. ledna 2023 Rurika B

Konference domácí zdravotní péče

Konference sester domácí péče pořádaná Charitou Česká republika ve spolupráci se Středočeským krajem, se zaměřila na závažný nedostatek všeobecných sester i na odborná témata aktuální v letošním roce.

Dne 18. 1. 2023 pořádala Charita Česká republika – spolu s dalšími odbornými společnostmi sester na Krajském úřadě Středočeského kraje pod záštitou náměstka hejtmanky pro zdravotnictví, Ing. Pavla Pavlíka konferenci domácí zdravotní péče s celostátní účastí.

Na konferenci se sjelo téměř 100 sester, statutárních zástupců a manažerů domácí zdravotní péče. Témata přednášek byla zaměřena na novinky oboru domácí péče v tomto roce. Přínosem byl právní výklad aktuálních vyhlášek i stanoviska k revizní činnosti zdravotních pojišťoven.

Přednášející se dotýkali i výhledu a perspektivy domácí zdravotní péče. Účastníci se shodli, že jedním ze závažných problémů, který celorepublikově ohrožuje rozvoj domácí zdravotní péče, je nedostatek všeobecných sester. Odborné společnosti sester se budou dál jeho řešením zabývat i v kontextu blížícího se dohodovacího řízení. 

Děkujeme panu náměstkovi Ing. Pavlíkovi za vstřícnost, paní ředitelce Sociálních služeb města Poděbrady za organizaci celé konference a všem přednášejícím za odborné příspěvky

Bc. Ludmila Kučerová Dis.

Manažerka pro advokační činnost - oblast zdravotnictví
Tel.: 731 433 121 E-mail: 7nqwZ-546npo8~l7VX~mYZhaa8kmb