Jak se stát členem

Členem společnosti Qualitas Optima 2020 se automaticky stává každý nelékařský zdravotnický pracovník, který začne pracovat v Charitě, jejíž statutární zástupce podal do odborné společnosti QO2020 přihlášku. Členství ve společnosti je bezplatné. Ukončením pracovního poměru v Charitě zaniká nelékařskému zdravotnickému pracovníkovi i členství v této společnosti. 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášku odešlete na e-mail: ludmila.kucerova@charita.cz 

Ilustrační foto