Kdo jsme

Qualitas Optima 2020 (QO2020) je organizace na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků se zaměřením na všeobecné a praktické sestry. Vznikla v červnu roku 2020 z podnětu sester pracujících v Charitě Česká republika. Cílem organizace je poskytnout sestrám možnost dalšího vzdělávání a zvyšování jejich odbornosti a dát jim novou příležitost k aktivnímu rozvíjení ošetřovatelství v oborech, ve kterých pracují. Jedná se zejména o oblast domácí zdravotní péče, hospicové a paliativní péče, ale i zdravotní péče poskytované v pobytových zařízeních pro seniory a v domovech se zvláštním režimem.

Činnost společnosti je postavena na odborných zkušenostech z praxe domácí zdravotní péče, u jejíchž základů stála Charita Česká republika před více než 25 lety. Díky rokům zkušeností se vyprofilovala kvalitní základna celorepublikových odborníků, kteří pracují na principech standardizace poskytované péče.

Profesionální péče v ošetřovatelství

Qualitas Optima 2020 klade důraz zejména na kvalitu poskytované péče, tedy postupy podle ošetřovatelských standardů, pracovních postupů a metodik, které má Charita Česká republika dlouhodobě zpracované a neustále je reviduje, aby byly v souladu s nejnovějšími poznatky v ošetřovatelství. Charitní sestry jsou zvyklé pracovat samostatně. Proto je naším cílem posunout kompetence sester v souladu s jejich vysokou profesní odborností.

 

QO 2020