Kdo jsme

Qualitas Optima 2020 (QO2020) je organizace na podporu nelékařských zdravotnických pracovníků se zaměřením na všeobecné a praktické sestry. Vznikla v červnu roku 2020 z podnětu sester pracujících v Charitě Česká republika. Cílem organizace je poskytnout sestrám možnost dalšího vzdělávání a zvyšování jejich odbornosti a dát jim novou příležitost k aktivnímu rozvíjení ošetřovatelství v oborech, ve kterých pracují. Jedná se zejména o oblast domácí zdravotní péče, hospicové a paliativní péče, ale i zdravotní péče poskytované v pobytových zařízeních pro seniory a v domovech se zvláštním režimem.

Činnost společnosti je postavena na odborných zkušenostech z praxe domácí zdravotní péče, u jejíchž základů stála Charita Česká republika před více než 25 lety. Díky rokům zkušeností se vyprofilovala kvalitní základna celorepublikových odborníků, kteří pracují na principech standardizace poskytované péče.

Zdravotní sestry. Foto Alexandra Čubová

Profesionální péče v ošetřovatelství

Qualitas Optima 2020 klade důraz zejména na kvalitu poskytované péče, tedy postupy podle ošetřovatelských standardů, pracovních postupů a metodik, které má Charita Česká republika dlouhodobě zpracované a neustále je reviduje, aby byly v souladu s nejnovějšími poznatky v ošetřovatelství. Charitní sestry jsou zvyklé pracovat samostatně. Proto je naším cílem posunout kompetence sester v souladu s jejich vysokou profesní odborností.

QO 2020